Liturgiczna służba ołtarza

logo lso
KIM DOKŁADNIE JESTEŚMY?
Jesteśmy grupą Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli osobami, które z własnej woli chcą służyć Bogu podczas Mszy i nie tylko oraz przeżywać ją całym sobą.
Grupa ministrantów składa się z kilku osób. Poczynając od 3 klasy SP, kończąc na studentach.

JAK ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS?
Żeby stać się jednym z nas wystarczy spełniać parę warunków. Zazwyczaj przyjęcie nowych ministrantów następuje w 3 klasie SP.
Aby zostać przyjętym do LSO należy chodzić na pewnego rodzaju szkolenie w określonym czasie w soboty.
Szkolenie zarówno z zakresu wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi naszej Służby powinny zgłaszać się do ks. Andrzeja, który jest opiekunem LSO.

OGŁOSZENIE
Zapraszam chłopców do Służby Bożej przy ołtarzu. Jeśli tylko chcesz, zawsze możesz stanąć przy ołtarzu, by być bliżej Pana Boga – niezależnie ile masz lat!
proboszcz ks. Andrzej Klukowski

Ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Lektor to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.

MODLITWA MINISTRANTA
Przed Mszą Świętą:
Oto za chwilę przystąpię
do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Świętej:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw,
bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

X przykazań ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

[Not a valid template]