Duszpasterze

Obecny proboszcz ks.Andrzej Klukowski – proboszcz parafii od  listopada 2010 roku

   

Lista chronologiczna księży, którzy pracowali w parafii Świętego Floriana Męczennika

ks. Krzysztof Brzozowski – proboszcz 1991-1996

ks. Janusz Łukowski – proboszcz 1996-1998

ks. Ireneusz Kuc – 1997-1998

ks. Tomasz Mogielnicki – 1998-1998

Śp. ks. Arkadiusz Chojnacki   proboszcz, budowniczy kościoła i domu parafialnego – 1998-2010

ks. Jan Halberda – 1999-2001

śp. ks. kanonik Henryk Brywczyński – rezydent – 2004-2005

ks .kanonik Ryszard Półtorak – 2004-2015

śp ks .Radosław Robak-  2005-2015

Księża pochodzący z parafii Świętego Floriana Męczennika

ks. Artur Woźniak