Caritas

logo CaritasParafialny Oddział Caritas przy Parafii Świętego Floriana Męczennika w Elblągu został utworzony w 1992 roku. Zasadniczym celem jego działania jest świadczenie czynnej miłości parafianom dotkniętym biedą materialną, a także duchową. Konkretne wsparcie udzielane jest poprzez wydawanie produktów spożywczych, zakup podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów, zakup lekarstw. Systematyczną pomocą objętych jest 25 rodzin z terenu parafii. Członkowie Caritas co roku przygotowują świąteczne paczki. Zajmują się także rozprowadzeniem wigilijnych i wielkanocnych świec.

Grupa Caritas liczy 5 osób.
Przewodniczącą jest Pani Halina Poziarska.
Opiekunem proboszcz ks. Andrzej Klukowski.